Om Wellart

www.wellart.se


WellArt
är ett egenutvecklat och patenterat displaysystem, som bygger på återvinningsbart material. Det material som används är wellpapp, honeycombmaterial och affischpapper. Profilerna är i aluminium. Förutom att allt är till 100% återvinningsbart och kostnadseffektivt, är målet att det skall vara enkelt att använda och därmed även skapa tidsvinst.

WellArt har, sedan starten 2008, stadigt utvecklats och täcker i dag, i princip, alla tänkbara situationer där bilder och text skall exponeras. Användningsområdena är: butiker, mässor/event, offentliga lokaler och kontor.

Det började med WellArt Frame, som är väggbilder i wellpapp, pelare, diskar, ståbord och takkuber. Denna produkt har sedan utvecklats med tiden för bl.a. bakombelysta texter.

Nästa WellArt-produkt var WellArt Wall, där man i 18 mm honeycombmaterial kan bygga en mängd olika konstruktioner. Även här har utvecklingen fortsatt.

Därefter kom WellArt Snapwall, som i första hand är till för att snabbt och enkelt klä in mässmontrar.

Nu senast har vi tagit fram WellArt Slide in in, om är profiler för mycket snabb och enkel montering av affischer. För butiker betyder det att man slipper plastfickorna.

Här finns även ett antal profiler, som är anpassade för mässmontrar, väggbilder m.m. Vi levererar även kompletta mässväggar.

Totalt består WellArt displaysystemet idag av 26 olika profiler, designade för att passa in i alla tänkbara situationer och miljöer.